shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0508.774.601
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 2012
Begindatum:28 december 2012
Naam:Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen
Naam in het Nederlands, sinds 28 december 2012
Afkorting: CAW Oost-Vlaanderen
Naam in het Nederlands, sinds 28 december 2012
Adres van de zetel: Visserij 153
9000 Gent
Sinds 28 december 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 28 december 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 44  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2014
Aanbestedende overheid
Sinds 28 december 2012
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  88.999 -  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Sinds 1 januari 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0421.352.954 (Centrum Algemeen Welzijnswerk regio Dendermonde)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 december 2013
0465.061.847 (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk voor Zuid-Oost Vlaanderen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 december 2013
0467.607.801 (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Waasland)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 december 2013
0469.049.042 (Centrum Algemeen Welzijnswerk Regio Aalst)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 december 2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug