shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0521.970.559
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 februari 2013
Begindatum:14 februari 2013
Naam:Vulpia Vlaanderen
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2023
Adres van de zetel: Ruiterijschool 6
2930 Brasschaat
Sinds 21 oktober 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 29 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 34  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Moerzeke ,  Luc  Sinds 14 februari 2013
Bestuurder Van Moerzeke ,  Lucas  Sinds 29 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 januari 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  87.301  -  Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
Sinds 14 februari 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  87.101 -  Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Sinds 1 juli 2013
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 februari 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 

Linken tussen entiteiten

0657.861.720 (RESIDENTIE DE LAAK)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 maart 2024
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug