shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0521.970.559
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 februari 2013
Begindatum:14 februari 2013
Naam:VULPIA VLAANDEREN
Naam in het Nederlands, sinds 14 februari 2013
Adres van de zetel: Ruiterijschool 6
2930 Brasschaat
Sinds 21 oktober 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 34  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Moerzeke ,  Luc  Sinds 14 februari 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 januari 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  87.301  -  Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
Sinds 14 februari 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  87.101 -  Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Sinds 1 juli 2013
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 0,00 
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 februari 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug