shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0535.735.453
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2013
Begindatum:1 juli 2013
Naam:F.V. Coenen Valerie en Coenen Jolien
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2013
Adres van de zetel: Burg. Henrylaan 5
3650 Dilsen-Stokkem
Sinds 1 juli 2013
Telefoonnummer:
089/563661- 0498 Sinds 1 juli 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jolientje_89@hotmail.comSinds 1 juli 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid
Sinds 1 juli 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vennoot of lid Coenen ,  Jolien  Sinds 1 juli 2013
Vennoot of lid Coenen ,  Valerie  Sinds 1 juli 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 mei 2019
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(2)
Sinds 1 april 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 1 september 2021
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug