shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0537.629.329
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 augustus 2013
Begindatum:22 augustus 2013
Naam:BABILOU BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 22 augustus 2013
Adres van de zetel: Ikaroslaan 27
1930 Zaventem
Sinds 15 juli 2019
Telefoonnummer:
02/6878721 Sinds 31 december 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
kinderopvang@babilou.comSinds 1 januari 2021
Webadres:
www.babilou.be Sinds 31 december 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 22 augustus 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 14  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder OUVRARD ,  XAVIER  Sinds 31 december 2020
Zaakvoerder (3) Leten ,  Katrien  Sinds 1 mei 2017
Zaakvoerder (3) MARTIN ,  DAMIEN  Sinds 13 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 september 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 september 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 september 2013
Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(4)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(5)

Btw 2008  88.911  -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 1 januari 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(5)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 10 september 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(5)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug