shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0537.951.706
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0597.748.345 afgesloten sinds 06/10/2015)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 2013
Begindatum:25 juni 2013
Naam:Motena
Naam in het Nederlands, sinds 25 september 2019
Adres van de zetel: Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare
Sinds 25 juni 2013
Telefoonnummer:
051 80 52 00 Sinds 25 juni 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@motena.beSinds 25 juni 2013(1)
Webadres:
www.motena.be Sinds 25 juni 2013(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging van OCMW's
Sinds 25 juni 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 25  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Verdoolaege ,  Steven  Sinds 25 juni 2013
Bestuurder Hostekint ,  Laurent  Sinds 25 juni 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2015
Aanbestedende overheid
Sinds 25 juni 2013
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(2)
Sinds 29 januari 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  84.115  -  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)
Sinds 1 januari 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  87.101 -  Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0597.748.345 afgesloten sinds 06/10/2015
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0537.951.706 0597.748.345

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0537.951.706

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0537.951.706 0597.748.345

Werkgeversrepertorium
0537.951.706

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug