shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0541.494.283
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 oktober 2013
Begindatum:29 oktober 2013
Naam:LUKA
Naam in het Nederlands, sinds 23 oktober 2013
Adres van de zetel: Molenveld 28
1745 Opwijk
Sinds 23 oktober 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 oktober 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Fabry ,  Katleen  Sinds 23 oktober 2013
Zaakvoerder (2) Fabry ,  Luc  Sinds 23 oktober 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2018
Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(3)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  88.911  -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 1 januari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 1 november 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug