shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0541.587.820
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 oktober 2013
Begindatum:31 oktober 2013
Naam:PP ROI
Naam in het Frans, sinds 25 oktober 2013
Adres van de zetel: Troonstraat 220
1050 Elsene
Sinds 25 oktober 2013
Telefoonnummer:
00000000000000 Sinds 25 oktober 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 25 oktober 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Baiz ,  Tamou  Sinds 25 oktober 2013
Zaakvoerder (3) Karmaoui ,  Rida  Sinds 25 oktober 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 juni 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(4)
Sinds 17 september 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(5)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 12 juni 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(5)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug