shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0641.937.288
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 oktober 2015
Begindatum:27 oktober 2015
Naam:DOMITYS FLANDRE
Naam in het Frans, sinds 11 december 2019
Adres van de zetel: Léon Stynenstraat 40
2000 Antwerpen
Sinds 13 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0847.318.556   Sinds 11 december 2019
Vaste vertegenwoordiger Wigniolle ,  Olivier  (0847.318.556)   Sinds 15 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 juni 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  87.302  -  Serviceflats voor ouderen
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 17 december 2018
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 17 december 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  87.302 -  Serviceflats voor ouderen
Sinds 12 juni 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 oktober 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug