shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0642.679.636
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 november 2015
Begindatum:1 november 2015
Naam:Paboes Hasselt
Naam in het Nederlands, sinds 1 november 2015
Adres van de zetel: Harpstraat 22
3500 Hasselt
Sinds 1 november 2015
Telefoonnummer:
0497 33 43 62 Sinds 1 november 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid
Sinds 1 november 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Dupuis ,  Barbara  Sinds 4 oktober 2021
Algemeen lasthebber Leeman ,  Nick  Sinds 4 oktober 2021
Algemeen lasthebber Wijnstekers ,  Maria  Sinds 4 oktober 2021
Oprichter van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid Dupuis ,  Barbara  Sinds 1 november 2015
Oprichter van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid Wijnstekers ,  Maria  Sinds 4 januari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 oktober 2021
Vrijgesteld van BTW als zelfstandige groepering
Sinds 1 januari 2017
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 4 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug