shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0663.810.590
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 oktober 2016
Begindatum:17 oktober 2016
Naam:Zorg Leuven
Naam in het Nederlands, sinds 17 oktober 2016
Adres van de zetel: Andreas Vesaliusstraat 47   bus 1
3000 Leuven
Sinds 17 oktober 2016
Telefoonnummer:
016 24 82 02 Sinds 17 oktober 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
koen.wuyts@zorgleuven.beSinds 17 oktober 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging van OCMW's
Sinds 17 oktober 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 16  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Verlinden ,  Beatrijs  Sinds 7 januari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2017
Aanbestedende overheid
Sinds 5 oktober 2016
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(2)
Sinds 16 december 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  84.115  -  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 1 januari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  87.101 -  Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug