shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0675.398.825
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 mei 2017
Begindatum:4 mei 2017
Naam:VIMODA
Naam in het Nederlands, sinds 4 mei 2017
Adres van de zetel: Langerode 23
3460 Bekkevoort
Sinds 1 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.vimoda.be Sinds 27 oktober 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0775.311.397   Sinds 27 oktober 2021
Bestuurder 0775.404.340   Sinds 27 oktober 2021
Vaste vertegenwoordiger Van den Bergh ,  Louise  (0775.311.397)   Sinds 27 oktober 2021
Vaste vertegenwoordiger Tutenel ,  Tim  (0775.404.340)   Sinds 27 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 juni 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 20 september 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 juni 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  87.302  -  Serviceflats voor ouderen
Sinds 4 mei 2017
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 7 september 2021
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 7 september 2021
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 7 september 2021
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 4 mei 2017
Btw 2008  87.909  -  Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g.
Sinds 4 mei 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  87.302 -  Serviceflats voor ouderen
Sinds 20 september 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 mei 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug