shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0683.801.795
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 oktober 2017
Begindatum:27 oktober 2017
Naam:BABELU
Naam in het Nederlands, sinds 12 oktober 2017
Adres van de zetel: Ikaroslaan 27
1930 Zaventem
Sinds 15 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 12 oktober 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Leten ,  Katrien  Sinds 15 januari 2018
Bestuurder MARTIN ,  DAMIEN  Sinds 12 oktober 2017
Bestuurder OUVRARD ,  XAVIER  Sinds 31 december 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2019
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 1 januari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  88.911  -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 1 januari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 1 februari 2018
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug