shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0684.493.762
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 november 2017
Begindatum:8 november 2017
Naam:Zorgvereniging OPcura
Naam in het Nederlands, sinds 8 november 2017
Afkorting: ZV OPcura
Naam in het Nederlands, sinds 8 november 2017
Adres van de zetel: Kloosterstraat 75
1745 Opwijk
Sinds 8 november 2017
Telefoonnummer:
052/36 59 41 Sinds 8 november 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
geert.geeroms@ocmw-opwijk.beSinds 8 november 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging van OCMW's
Sinds 8 november 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Smedt ,  Patrick  Sinds 8 november 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  87.101 -  Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug