shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0684.504.551
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 november 2017
Begindatum:8 november 2017
Naam:TUTTERS & BELLEN
Naam in het Nederlands, sinds 8 november 2017
Adres van de zetel: Familiestraat 37
2060 Antwerpen
Sinds 8 november 2017
Telefoonnummer:
03/303.20.62 Sinds 1 mei 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
hello@tuttersenbellen.beSinds 8 november 2017(1)
Webadres:
www.tuttersenbellen.be Sinds 8 november 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 8 november 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Quintelier ,  Maxim  Sinds 8 november 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 november 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 juli 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 8 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 november 2017
Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(4)
Sinds 8 januari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(5)

Btw 2008  88.911  -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 8 november 2017
Btw 2008  47.788  -  Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment)
Sinds 8 november 2017
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 8 november 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(5)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 6 juli 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 november 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(5)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug