shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0696.715.960
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 april 2018
Begindatum:23 april 2018
Naam:Zorgpunt Waasland
Naam in het Nederlands, sinds 23 april 2018
Adres van de zetel: Oude Zandstraat(BEV) 92
9120 Beveren
Sinds 23 april 2018
Telefoonnummer:
03/750 92 22 Sinds 1 mei 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@zpw.beSinds 11 januari 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging van OCMW's
Sinds 23 april 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 45  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber van Diessen ,  Matheus  Sinds 3 mei 2018
Bestuurder Callaert ,  Maxime  Sinds 8 mei 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2019
Aanbestedende overheid
Sinds 23 mei 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 januari 2019
Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 januari 2019
Btw 2008  88.102  -  Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
Sinds 1 januari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  87.101 -  Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug