shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0809.699.184
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 2009
Begindatum:1 januari 2009
Naam:Zorgbedrijf Antwerpen
Naam in het Nederlands, sinds 25 september 2014
Adres van de zetel: Ballaarstraat 35
2018 Antwerpen
Sinds 9 januari 2014
Telefoonnummer:
034313131 Sinds 9 januari 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@zorgbedrijf.beSinds 1 juli 2023
Webadres:
www.zorgbedrijf.antwerpen.be Sinds 9 januari 2014(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging van OCMW's
Sinds 1 januari 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 121  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2009
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 2009
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  84.115  -  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)
Sinds 1 juli 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  87.101 -  Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug