shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0821.142.117
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 december 2009
Begindatum:4 december 2009
Naam:Jessa Ziekenhuis
Naam in het Nederlands, sinds 20 oktober 2009
Afkorting: [JESSA]
Naam in het Nederlands, sinds 20 oktober 2009
Adres van de zetel: Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
Sinds 1 januari 2010
Telefoonnummer:
011/33 50 00 Sinds 1 januari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
kim.put@jessazh.beSinds 1 januari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 20 oktober 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2010
Aanbestedende overheid
Sinds 20 oktober 2009
 
 

Toelatingen

BELAC - Beproevingslaboratorium
BELAC - Medisch laboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.101  -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 februari 2010
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 13 april 2011
Btw 2008  86.220  -  Praktijken van specialisten
Sinds 13 april 2011
Btw 2008  86.901  -  Activiteiten van medische laboratoria
Sinds 13 april 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  86.101 -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2010
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug