shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0830.224.582
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0830.224.285 afgesloten sinds 01/12/2010)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 2010
Begindatum:13 oktober 2010
Naam:Villa Vrolijk
Naam in het Nederlands, sinds 13 oktober 2010
Adres van de zetel: Kaulillerdorp 78
3950 Bocholt
Sinds 16 maart 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 oktober 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) de Natris ,  Natasja  Sinds 13 oktober 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 november 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 juli 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(3)
Sinds 1 april 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 15 juli 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0830.224.285 afgesloten sinds 01/12/2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0830.224.582 0830.224.285

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0830.224.582

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0830.224.582 0830.224.285

Werkgeversrepertorium
0830.224.582

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug