shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0834.003.327
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 februari 2011
Begindatum:1 augustus 2002
Naam:Thienpont, Christel
Sinds 1 augustus 2002
Telefoonnummer:
03 789 93 16 Sinds 1 augustus 2002(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
christel.thienpont@proximedia.beSinds 1 augustus 2002(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Thienpont ,  Christel  Sinds 1 augustus 2002
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 21 september 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2011
Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(2)
Sinds 16 december 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 21 september 2015
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug