shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0835.573.341
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 april 2011
Begindatum:18 april 2011
Naam:BABY BEAU
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2011
Adres van de zetel: Nieuwe Steenweg 125
9140 Temse
Sinds 1 april 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 1 april 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Leten ,  Katrien  Sinds 24 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 januari 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(2)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  88.911  -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  88.912  -  Kinderopvang door onthaalmoeders
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  88.919  -  Overige kinderopvang
Sinds 1 oktober 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 2 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug