shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0861.262.010
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 oktober 2003
Begindatum:23 oktober 2003
Naam:Zorg en onderwijs De Hagewinde
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2018
Afkorting: Z&O De Hagewinde
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2018
Adres van de zetel: Poststraat 6
9160 Lokeren
Sinds 1 december 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 16 oktober 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2013
Aanbestedende overheid
Sinds 16 oktober 2003
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  88.991 -  Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
Sinds 1 januari 2013
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0408.579.044 (SCHOLEN DE HAGEWINDE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug