shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0874.619.603
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 2005
Begindatum:1 januari 2005
Naam:Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2005
Afkorting: UZA
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2005
Adres van de zetel: Drie Eikenstraat 655
2650 Edegem
Sinds 18 mei 2020
Telefoonnummer:
03 821 30 00 Sinds 1 januari 2005(1)
Faxnummer:
03 821 42 96 Sinds 1 januari 2005(1)
E-mail:
communicatie@uza.beSinds 1 januari 2005(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Instelling zonder winstoogmerk
Sinds 1 januari 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2005
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 2005
 
 

Toelatingen

BELAC - Keuringsinstelling
BELAC - Beproevingslaboratorium
BELAC - Medisch laboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  86.101  -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.730  -  Apotheken
Sinds 21 augustus 2009
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 21 augustus 2009
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 21 augustus 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  86.101 -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

0843.539.615 (ZorgHotel drie eiken)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug