shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0874.772.823
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 2005
Begindatum:30 juni 2005
Naam:Poerderie
Naam in het Nederlands, sinds 23 juni 2023
Adres van de zetel: Damastweversstraat(Kor) 1
8500 Kortrijk
Sinds 19 juni 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 30 juni 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 november 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2017
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  88.911  -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 1 januari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0473.873.803 (tAlternatief)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 juni 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug