shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0889.421.308
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 mei 2007
Begindatum:14 mei 2007
Naam:ARMONEA
Naam in het Nederlands, sinds 3 oktober 2008
Adres van de zetel: Stationsstraat 102
2800 Mechelen
Sinds 22 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@armonea.beSinds 30 december 2020
Webadres:
www.armonea.be Sinds 30 december 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 mei 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 39  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0723.858.144   Sinds 23 mei 2023
Vaste vertegenwoordiger Perremans ,  Guido  (0723.858.144)   Sinds 23 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 1 oktober 2009
Vrijstelling
Sinds 1 oktober 2009
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  87.301  -  Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  87.101  -  Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Sinds 1 februari 2013
Btw 2008  87.302  -  Serviceflats voor ouderen
Sinds 12 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  87.302 -  Serviceflats voor ouderen
Sinds 1 juli 2008
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 73.216.674,67 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 mei 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2008
 
 

Linken tussen entiteiten

0889.134.464 (AUTOVERHUURBEDRIJF MILLAU)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 juni 2013
0860.223.219 (AMANTELIA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 januari 2015
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug