shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0893.678.915
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 november 2007
Begindatum:23 november 2007
Naam:De Medemens Kinderdagverblijven
Naam in het Nederlands, sinds 22 juni 2023
Adres van de zetel: Lokkaardstraat 10
2018 Antwerpen
Sinds 22 juni 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 7 november 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2015
Aanbestedende overheid
Sinds 23 november 2007
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 8 maart 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  87.301  -  Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
Sinds 1 januari 2015
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 januari 2015
Btw 2008  88.911  -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 1 januari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  87.301 -  Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
Sinds 1 januari 2008
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0430.265.373 (KINDERDAGVERBLIJF IMMACULATA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 juni 2017
0457.351.238 (BEATA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 juni 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug