shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0893.870.539
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 november 2007
Begindatum:30 november 2007
Naam:3Wplus Kinderopvang
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 2010
Adres van de zetel: Z. 5 Mollem 250
1730 Asse
Sinds 1 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@3wplus.beSinds 11 juni 2015(1)
Webadres:
www.3wplus.be Sinds 11 juni 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 28 september 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 41  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 16 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 februari 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2017
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(2)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  88.919  -  Overige kinderopvang
Sinds 1 oktober 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  88.919 -  Overige kinderopvang
Sinds 18 februari 2008
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug