shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0949.383.342
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0900.004.305 afgesloten sinds 14/02/2011 en 0850.114.136 afgesloten sinds 11/07/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1988
Begindatum:1 januari 1988
Naam:COMMISSION DE L'UNION EUROPEENNE - COMMISSIE VAN DE EUROPESE UNIE
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 13 oktober 1994
Adres van de zetel: Wetstraat 200
1040 Brussel
Sinds 1 maart 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse of internationale publieke organisatie
Sinds 1 januari 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 62  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Wettelijk vertegenwoordiger Adolph ,  Bernd  Sinds 1 december 2018
Wettelijk vertegenwoordiger Roques ,  Christian  Sinds 1 januari 2024
Wettelijk vertegenwoordiger Stevens Ingestad ,  Gertrud  Sinds 16 april 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1958
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 1 januari 1988
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1988
Lid van een bestuursorgaan
Sinds 25 april 2018
 
 

Toelatingen

BELAC - Organisator van proficiency-testen
BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  99.000 -  Extraterritoriale organisaties en lichamen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0900.004.305 afgesloten sinds 14/02/2011 en 0850.114.136 afgesloten sinds 11/07/2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0949.383.342 0900.004.305 0850.114.136

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0949.383.342

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0949.383.342 0900.004.305 0850.114.136

Werkgeversrepertorium
0949.383.342

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug