shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0242.461.594
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1991
Begindatum:1 januari 1991
Naam:Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1991
Office de Contrôle des Mutualités et des Unions Nationales de Mutualités
Naam in het Frans, sinds 1 januari 1991
Kontrollamt der Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände
Naam in het Duits, sinds 1 januari 1991
Afkorting: CDZ
Naam in het Nederlands, sinds 15 februari 2015
OCM
Naam in het Frans, sinds 15 februari 2015
Adres van de zetel: Sterrenkundelaan 1 Stratenplan
1210 Sint-Joost-ten-Node
Sinds 1 maart 1996
Telefoonnummer:
+3222091911 Sinds 1 maart 1996(1)
Faxnummer:
+3222091960 Sinds 1 maart 1996(1)
E-mail:
info@ocm-cdz.beSinds 1 maart 1996(1)
Webadres:
http://www.ocm-cdz.be/ Sinds 1 maart 1996(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere federale dienst
Sinds 28 januari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Algemeen lasthebber Guinotte ,  Laurent  Sinds 20 januari 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 juli 1991
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1991
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  84.120 -  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug