shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0314.595.348
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Naam in het Nederlands, sinds 5 maart 2002
Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
Naam in het Frans, sinds 5 maart 2002
Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie
Naam in het Duits, sinds 5 maart 2002
Afkorting: ECO
Naam in het Nederlands, sinds 5 maart 2002
ECO
Naam in het Frans, sinds 5 maart 2002
ECO
Naam in het Duits, sinds 5 maart 2002
Adres van de zetel: Vooruitgangstraat 50
1210 Sint-Joost-ten-Node
Extra adresinfo: City Atrium
Sinds 1 februari 2005
Telefoonnummer:
+3222775111 Sinds 1 februari 2005(1)
Faxnummer:
+3222775021 Sinds 1 februari 2005(1)
E-mail:
info.eco@economie.fgov.beSinds 1 februari 2005(1)
Webadres:
http://economie.fgov.be Sinds 1 februari 2005(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Federale overheidsdienst
Sinds 5 maart 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 15  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Voorzitter Waterbley ,  Séverine  Sinds 15 februari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1993
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 

Toelatingen

BELAC - Kalibratielaboratorium
BELAC - Keuringsinstelling
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  84.130  -  Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.130 -  Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

0354.317.739 (Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture - Ministerie van Middenstand en Landbouw)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 5 maart 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug