shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0413.977.093
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 januari 1974
Begindatum:20 januari 1974
Maatschappelijke Naam:VELT vzw, VERENIGING VOOR ECOLOGISCH LEVEN EN TUINIEREN
Benaming in het Nederlands, sinds 9 maart 2008
Adres van de maatschappelijke zetel: Uitbreidingstraat 392 Stratenplan  bus C
2600 Antwerpen
Sinds 20 februari 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 20 januari 1974
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1977
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1996
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  94.994 -  Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug