shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0433.606.430
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 februari 1988
Begindatum:29 februari 1988
Naam:PK ELECTRONICS
Naam in het Nederlands, sinds 29 februari 1988
Adres van de zetel: Molenweg 94-001A Stratenplan
2830 Willebroek
Sinds 17 mei 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 februari 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder De Smet ,  Elisabeth  Sinds 25 november 2011
Bestuurder Marescau ,  Thibaut  Sinds 25 november 2011
Gedelegeerd bestuurder Marescau ,  Thibaut  Sinds 25 november 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur frigorist
Sinds 21 mei 2014
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 mei 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 21 mei 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 mei 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.882.500 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug