shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0453.527.854
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 september 1994
Begindatum:27 september 1994
Naam:BESANDO
Naam in het Nederlands, sinds 27 september 1994
Adres van de zetel: Kwekerijstraat 101 Stratenplan
2140 Antwerpen
Sinds 27 september 1994
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 september 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Vercauteren ,  Ludo  Sinds 27 september 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 28 november 1994
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 28 november 1994
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 28 november 1994
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 28 november 1994
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 1994
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug