shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0538.949.024
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 september 2013
Begindatum:25 september 2013
Naam:TRIVIPRO
Naam in het Frans, sinds 25 september 2013
Adres van de zetel: Rue de la Tondrée(TRI) 6 Stratenplan
7100 La Louvière
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 25 september 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Balikci ,  Yeliz  Sinds 13 augustus 2015
Zaakvoerder (3) Baymiş ,  Selçuk  Sinds 1 oktober 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 december 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 december 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  47.114  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
Sinds 25 september 2013
BTW 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 25 september 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  47.113 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
Sinds 1 februari 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug