shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0563.517.144
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2014
Begindatum:1 oktober 2014
Naam:FAIRE-PLAY
Naam in het Frans, sinds 15 september 2014
Adres van de zetel: Clemenceaulaan 3 Stratenplan
1070 Anderlecht
Sinds 15 september 2014

Doorgehaald adres sinds 27 maart 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 15 september 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Bestuurder MAMADOU BAH Sinds 15 september 2014
Bestuurder Mbama ,  Frank-Arthur  Sinds 15 september 2014
Bestuurder Sangi-Nkisi ,  Aimé  Sinds 15 september 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2015
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  96.021  -  Haarverzorging
Sinds 1 oktober 2014
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug