shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0641.707.755
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 juni 2021
Begindatum:20 oktober 2015
Naam:C.S.D. PLAFONNAGE
Naam in het Frans, sinds 28 september 2015
Adres van de zetel: Rue Saint-Laurent 98 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 20 september 2019

Doorgehaald adres sinds 9 oktober 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Sinds 28 september 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder (2) Mare ,  Dorel  Sinds 1 februari 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Minguet ,  Luc  Sinds 14 juni 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 11 december 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 december 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Bestuurder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Zaakvoerder".


Naar boven   Terug