shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0643.971.914
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 oktober 2015
Begindatum:22 oktober 2015
Maatschappelijke Naam:KATTENADVIES
Benaming in het Nederlands, sinds 22 oktober 2015
Adres van de maatschappelijke zetel: Troonstraat 60 Stratenplan  bus 107
8400 Oostende
Sinds 22 oktober 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Internationale vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 22 oktober 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Duffeleer ,  Stefaan  Sinds 22 oktober 2015
Bestuurder Van Duyse ,  Raf  Sinds 22 oktober 2015
Gedelegeerd bestuurder Van Duyse ,  Raf  Sinds 22 oktober 2015
Voorzitter Van Duyse ,  Raf  Sinds 22 oktober 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  96.094  -  Africhten van huisdieren
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  96.093  -  Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 1 januari 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug