shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0645.626.852
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 februari 2019
Begindatum:5 januari 2016
Naam:Mouws, Josephus
Sinds 5 januari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Mouws ,  Josephus  Sinds 5 januari 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 januari 2016
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 6 januari 2016
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 6 januari 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 6 januari 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 6 januari 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 6 januari 2016
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 6 januari 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 6 januari 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 6 januari 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 januari 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 5 januari 2016
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 5 januari 2016
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 5 januari 2016
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 5 januari 2016
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug