shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0668.726.512
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 januari 2017
Begindatum:4 januari 2017
Naam:YOUPI MEDIA
Naam in het Frans, sinds 24 april 2023
Adres van de zetel: Rue Draye, Nodebais 17
1320 Beauvechain
Sinds 4 januari 2017
Telefoonnummer:
+3210397153 Sinds 30 mei 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
david@youpi.mediaSinds 30 mei 2023
Webadres:
https://youpi.media/ Sinds 30 mei 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 24 april 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Licoppe ,  David  Sinds 4 januari 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 april 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 6 januari 2017
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 6 januari 2017
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 20 maart 2019
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 20 maart 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  73.110 -  Reclamebureaus
Sinds 22 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug