shadow
 

Ondernemingsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0669.967.518
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 januari 2017
Begindatum:25 januari 2017
Maatschappelijke Naam:SPEED TEC
Benaming in het Frans, sinds 25 januari 2017
Adres van de maatschappelijke zetel: Bergense Steenweg 1229 Stratenplan
1070 Anderlecht
Sinds 25 januari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type onderneming: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 25 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Yildirim ,  Hüseyin  Sinds 25 januari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 april 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 11 april 2017
Onderneming onderworpen aan BTW
Sinds 25 januari 2017
Handelsonderneming
Sinds 5 april 2017
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 april 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 25 januari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 11 april 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 januari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen ondernemingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(*) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de onderneming of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug