shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0670.481.222
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 januari 2017
Begindatum:18 januari 2017
Naam:EVO CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 18 januari 2017
Adres van de zetel: Steengroefstraat 12 Stratenplan
1081 Koekelberg
Sinds 18 januari 2017

Doorgehaald adres sinds 7 januari 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 18 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Zaakvoerder Pop ,  Dragos-Vasile  Sinds 18 januari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2017
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 1 maart 2017
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 maart 2017
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 maart 2017
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 maart 2017
BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 maart 2017
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 maart 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug