shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0670.570.995
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 januari 2017
Begindatum:31 januari 2017
Naam:United Traders Group
Naam in het Nederlands, sinds 31 januari 2017
Afkorting: UTG
Naam in het Nederlands, sinds 31 januari 2017
Adres van de zetel: Leopoldstraat 2 Stratenplan
2570 Duffel
Sinds 31 januari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 31 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Dahal ,  Lok  Sinds 28 maart 2017
Zaakvoerder Subedi ,  Pawan  Sinds 28 maart 2017
Zaakvoerder Subedi ,  Ramchandra  Sinds 31 januari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 29 maart 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 maart 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 11 mei 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 29 maart 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 maart 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 2 februari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 11 mei 2017
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 januari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug