shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0670.622.663
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 2017
Begindatum:1 februari 2017
Naam:PERRE's KITCHEN
Naam in het Nederlands, sinds 1 februari 2017
Adres van de zetel: Luit. Karel Caluwaertsstraat 40 Stratenplan
2160 Wommelgem
Sinds 1 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Vandeperre ,  Tom  Sinds 1 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 1 april 2017
 
Leurhandel
Sinds 1 april 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 1 april 2017
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 1 april 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 1 april 2017
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 april 2017
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 april 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug