shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0670.763.512
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 februari 2017
Begindatum:6 februari 2017
Naam:3O
Naam in het Nederlands, sinds 6 februari 2017
Adres van de zetel: Vekestraat 29 B Stratenplan  bus 9
1910 Kampenhout
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 6 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Vandenbosch ,  Kristof  Sinds 6 februari 2017
Zaakvoerder Bergiers ,  Eddy  Sinds 6 februari 2017
Zaakvoerder Didden ,  Christophe  Sinds 18 december 2017
Zaakvoerder Vandenbosch ,  Kristof  Sinds 6 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 6 februari 2017
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 6 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug