shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0670.830.521
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 februari 2017
Begindatum:7 februari 2017
Naam:Studer Agency Events
Naam in het Nederlands, sinds 7 februari 2017
Afkorting: S.A.E.
Naam in het Nederlands, sinds 7 februari 2017
Adres van de zetel: Tavernierkaai 1 Stratenplan
2000 Antwerpen
Sinds 7 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 7 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Van der Wee ,  Jan  (0643.640.233)   Sinds 7 februari 2017
Vaste vertegenwoordiger Somers ,  Lauren  (0687.543.621)   Sinds 8 januari 2018
Zaakvoerder 0643.640.233   Sinds 7 februari 2017
Zaakvoerder 0687.543.621   Sinds 8 januari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 7 februari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  78.300  -  Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 7 februari 2017
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 7 februari 2017
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 7 februari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  78.200 -  Uitzendbureaus
Sinds 7 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.550 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug