shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0670.846.555
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 2017
Begindatum:8 februari 2017
Naam:DE NOENE
Naam in het Nederlands, sinds 8 februari 2017
Adres van de zetel: Sprinkhaanstraat 8 Stratenplan
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Sinds 8 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.denoene.be Sinds 8 februari 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 8 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Huybrechts ,  Wim  Sinds 8 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 februari 2017
BTW 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 8 februari 2017
BTW 2008  47.260  -  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 februari 2017
BTW 2008  53.100  -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 8 februari 2017
BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 8 februari 2017
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 8 februari 2017
BTW 2008  92.000  -  Loterijen en kansspelen
Sinds 8 februari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  47.620 -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug