shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0670.873.378
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 2017
Begindatum:8 februari 2017
Naam:BARKIP
Naam in het Frans, sinds 8 februari 2017
Adres van de zetel: Carrière-Robert(SAM) 46 Stratenplan
5600 Philippeville
Sinds 8 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 8 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Barbier ,  Denis  Sinds 8 februari 2017
Zaakvoerder Barbier ,  Hervé  Sinds 8 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 april 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  01.471  -  Kippenkwekerijen
Sinds 8 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 80.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug