shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0670.929.204
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 februari 2017
Begindatum:10 februari 2017
Naam:PHILIPPE GOSSE
Naam in het Frans, sinds 10 februari 2017
Adres van de zetel: Rue de Slins 15 Stratenplan
4682 Oupeye
Sinds 10 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 10 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Gosse ,  Philippe  Sinds 10 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 februari 2017
Vrijstelling
Sinds 15 februari 2017
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 29 juni 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 10 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 10 februari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  53.200 -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 29 juni 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug