shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0671.550.202
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 februari 2017
Begindatum:16 februari 2017
Naam:KRISTOFF
Naam in het Nederlands, sinds 16 februari 2017
Adres van de zetel: Pater Damiaanstraat 29 Stratenplan  bus 3
2610 Antwerpen
Sinds 6 maart 2017
Telefoonnummer:
049702637 Sinds 6 maart 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 16 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Chylinski ,  Krzysztof  Sinds 16 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 februari 2017
 
Ruwbouw
Sinds 20 februari 2017
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 20 februari 2017
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 20 februari 2017
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 20 februari 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 20 februari 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 20 februari 2017
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 20 februari 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 februari 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 20 februari 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 20 februari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 27 april 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 20 februari 2017
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 20 februari 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 20 februari 2017
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 20 februari 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 20 februari 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 20 februari 2017
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 20 februari 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 20 februari 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 februari 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 20 februari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 februari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 16 februari 2017
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 16 februari 2017
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 16 februari 2017
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 16 februari 2017
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 16 februari 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 27 april 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug