shadow
 

Ondernemingsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0671.639.975
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 februari 2017
Begindatum:20 februari 2017
Maatschappelijke Naam:TWA
Benaming in het Frans, sinds 20 februari 2017
Adres van de maatschappelijke zetel: Tienne Saint-Roch 19 Stratenplan
1380 Lasne
Sinds 20 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type onderneming: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 20 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Warny ,  Tanguy  Sinds 20 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderneming onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2017
Handelsonderneming
Sinds 10 maart 2017
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  85.532  -  Vlieg- en vaaronderricht
Sinds 20 februari 2017
BTW 2008  51.100  -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 20 februari 2017
BTW 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 20 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 1.500 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 
Linken tussen ondernemingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(*) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de onderneming of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug