shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0671.705.105
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2017
Begindatum:21 februari 2017
Naam:MDIT CONSULTING
Naam in het Frans, sinds 21 februari 2017
Adres van de zetel: Appelbloesemgaarde 73 Stratenplan
1160 Oudergem
Sinds 23 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Gheorghe ,  Marius  Sinds 21 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 februari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 februari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 21 februari 2017
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 21 februari 2017
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 21 februari 2017
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 21 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug